Bel voor het aanvragen van een huisbezoek het telefoonnummer.
Dit nummer vindt u op de Contactpagina.

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent.

De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. Omdat de praktijk betere mogelijkheden biedt voor onderzoek en behandeling, zult u zoveel mogelijk worden verzocht naar de praktijk te komen.

Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.