Eigen risico bij onderzoeken in de Huisartsenpraktijk

Als u 18 jaar of ouder bent, heeft u een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering.

Ieder jaar betaalt u zelf een basisbedrag voor de gezondheidszorg die u krijgt. Dit bedrag is wettelijk bepaald. Het is bij het afsluiten van een zorgverzekering mogelijk te kiezen voor een hoger eigen risico.

Huisartsenzorg valt niet onder het eigen risico

Reguliere huisartsenzorg valt niet onder het eigen risico; deze wordt volledig betaald vanuit de basisverzekering. Reguliere huisartsenzorg bestaat uit telefoontjes, spreekuren en visites door huisartsen, doktersassistenten, praktijkondersteuners, physician assistants en verpleegkundig specialisten die onder verantwoordelijkheid van uw huisarts binnen de praktijk werkzaam zijn.

Extra onderzoek, verwijzingen en medicatie via de huisarts vallen wél onder het eigen risico

Het kan voor uw gezondheid bijvoorbeeld nodig zijn dat de huisarts u medicatie voorschrijft, u verder laat onderzoeken of u verwijst naar een specialist in het ziekenhuis of een instelling voor psychologische hulp. Dit valt wel onder het eigen risico. Dat betekent dat u voor deze zorg eigen risico betaalt aan uw zorgverzekeraar, tenzij u voor dat kalenderjaar al uw volledige eigen risico heeft betaald.

Hieronder noemen we een aantal voorbeelden van zorg die onder het eigen risico valt. Deze lijst is niet compleet. Controleer daarom zelf altijd bij uw zorgverzekeraar of zorg onder het eigen risico valt of niet. Het gaat om onder andere:

 • Voorgeschreven medicijnen;
 • Bloedafname en -onderzoek;
 • CRP-sneltest;
 • Urineonderzoek (behalve bij een vermoeden blaasontsteking);
 • Alle kweken die worden afgenomen (inclusief SOA-test en kweken
  van ontlasting);
 • Uitstrijkjes*;
 • Teledermatologie;
 • Hartritmeonderzoek door middel van event recorder;
 • Onderzoeken in het ziekenhuis (bijvoorbeeld röntgenfoto, echo,CT-scan, ECG, holteronderzoek, laboratoriumonderzoeken,
  enzovoorts);
 • Bezoek aan een specialist in het ziekenhuis;
 • Bezoek aan een instelling voor psychologische hulp;
 • Bezoek aan een diëtist buiten de ketenzorg.

*Dit geldt voor uitstrijkjes die worden aangevraagd door de huisarts. Uitstrijkjes in het kader van het Bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker worden door de overheid betaald en vallen niet onder het eigen risico.

Voor een indicatie van de kosten voor laboratoriumonderzoeken in de huisartsenzorg kunt u kijken op de pagina Onderzoek (diagnostiek).

Voor de meeste diagnostiek die plaatsvindt op de locaties staan de kosten op het kostenoverzicht van uw zorgverzekeraar onder de noemer Health Angels B.V., Eerstelijns Behandelcentrum B.V., Saltro, Ksyos, of een andere partij waar wij mee samenwerken.

Houd altijd zelf uw eigen risico in de gaten

De huisarts baseert de beslissing om aanvullend laboratorium- of ziekenhuisonderzoek, inzet ambulance aan te vragen of medicijnen voor te schrijven uitsluitend op medische argumenten. De huisarts houdt daarbij geen rekening met de kosten daarvan die binnen uw eigen risico vallen.

We raden u daarom aan altijd goed in de gaten te houden of u voor het betreffende kalenderjaar uw eigen risico al opgemaakt heeft en zelf vooraf bij uw zorgverzekeraar en eventueel de zorgaanbieder te informeren wat de te verwachten kosten zijn voor de onderzoeken, medicatie of specialistenbezoek. De huisarts kan geen verantwoordelijkheid nemen voor de gemaakte kosten.

Houdt u er rekening mee dat eenmaal afgenomen diensten niet worden terugbetaald. Ook de huisarts kan u geen geld teruggeven als u besluit de door u afgehaalde medicijnen niet te gaan gebruiken of als u het onderzoek of specialistenbezoek achteraf niet nodig vond. Of als de huisarts u niet heeft ingelicht over het eigen risico. Ook niet als de kosten tegenvallen en/of de behandeling of medicatie niet het gewenste effect heeft gehad.

Meer informatie over uw eigen risico voor de zorgverzekering

Voor meer informatie over het eigen risico voor de zorgverzekering kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar of op de website van de Rijksoverheid.

Oren uitspuiten

Oren uitspuiten wordt gedaan wanneer men het gevoel heeft dat er een ‘prop’in de oren zit. Als dit het geval is moet de patiënt een afspraak maken bij de assistente. Voordat u de afspraak heeft moet u eerst 3 dagen van te voren gaan druppelen met olie (maakt niet uit welke sla olie, zonnebloemolie) dit is nodig zodat het uitspuiten hierdoor iets gemakkelijker gaat. Als u de afspraak heeft zal de assistente eerst in uw oren kijken of er daadwerkelijk een prop inzit en dan gaat ze het uitspuiten, met een speciale oorspuit en water. Er wordt water in uw oor gespoten en als het goed is loopt het water er vanzelf weer uit met de prop. Als er een prop uit is gekomen zal de assitente nogmaals in uw oor kijken of alles daadwerkelijk weg is, zo niet dan herhaalt ze het nogmaals en anders begint ze aan het andere oor op dezelfde manier. Het uitspuiten doet geen pijn, maar geeft vaak wel een raar vreemd gevoel.

ECG (Electro Cardio Gram)

Voor het maken van een ECG hoeft u vanaf nu niet meer naar de kliniek. Bij uw eigen huisarts kunt een ECG laten maken, dir wordt gedaan door de assistente. Er zal op vakkundige wijze een beoordeling plaatsvinden en zonodig overleg met een cardioloog.

Spirometrie

In de praktijk kunt u ook terecht voor een uitgebreid longfunctieonderzoek. Dit onderzoek wordt gedaan door de praktijkondersteuner en beoordeeld door de praktijkondersteuner en uw huisarts. Bij onduidelijkheden is er overleg met een longarts.

Bloeddruk meten

De bloeddruk wordt meestal door de assistente gemeten. U krijgt een manchet om uw arm en deze wordt dan opgepompt en de assistente/ huisarts luistert dan naar de bloeddruk en laat hem langzaam leeglopen. Hierna zal de assistente u vertellen hoe hoog de bloeddruk is. Je hebt een bovendruk en een onderdruk het hoogste en eerste getal is de bovendruk en het laagste en laatste getal is de onderdruk. De bloeddruk is uiteraard per patient verschillend en het is daarom moeilijk te zeggen wat een goede/ normale bloeddruk is. Het streven is algemeen naar de 130/80. Indien de bloeddruk te hoog is zal de assistente het overleggen met de huisarts om te kijken wat het verdere beleid moet worden. Mensen die bekend zijn met een hoge bloeddruk, ook wel hypertensiegenoemd. Komen standaard iedere 3 maand voor controle en 1x per jaar bij de huisarts voor de jaarlijkse controle, hieraan vooraf wordt er ook bloed geprikt voor het cholesterol en nierfunctie. Ook het maken van een 24-uurs bloeddrukmeting gebeurt bij ons in de praktijk. U maakt daarvoor een afspraak bij de assistente op aanvraag van de huisarts.

Eventrecorder

Als er sprake is van een onregelmatige hartslag en uw huisarts het nodig vindt om dit nader te onderzoeken kunt u doorverwezen worden voor een holterfoon onderzoek. U krijgt dan bij de praktijkondersteuner een kastje waarop u 24-uur per dag een eventuele hartritme stoornis kunt opnemen. Dit wordt doorgegeven aan een speciale centrale die bericht geeft aan de praktijk. Meestal krijgt u het kastje een aantal dagen waarna een evaluatie plaatsvindt bij uw huisarts of de praktijkondersteuner. Als het nodig is wordt u door verwezen naar de cardioloog.

Onderzoek naar baarmoederhalskanker (Uitstrijkje)

Elk jaar wordt in Nederland bij ongeveer 700 vrouwen baarmoederhalskanker vastgesteld. Het komt voor bij vrouwen van alle leeftijden, maar het meest bij vrouwen van 30 tot en met 60 jaar. Daarom worden alle vrouwen van 30 tot en met 60 jaar eens in de vijf jaar uitgenodigd om deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek. Baarmoederhalskanker is een ziekte die zich over het algemeen zeer langzaam ontwikkelt. Onderzoek heeft uitgewezen dat een uitstrijkje om de vijf jaar meestal voldoende is om baarmoederhalskanker in een vroeg stadium te kunnen opsporen.
Baarmoederhalskanker ontstaat namelijk meestal uit cellen in het slijmvlies op de grens van baarmoederhals en baarmoedermond en dat gebeurt doorgaans heel langzaam. Hierdoor is het mogelijk om beginnende afwijkingen op te sporen die zich (nog) niet tot kanker hebben ontwikkeld. Dit kan uw huisarts met een eenvoudig onderzoek, het uitstrijkje, doen. Vroege stadia van baarmoederhalskanker geven meestal nog geen klachten. Dus ook als u geen klachten heeft, is meedoen aan het bevolkingsonderzoek belangrijk. Als u wel klachten heeft, is het belangrijk dat u meteen naar de huisarts gaat en niet wacht op de volgende uitnodiging.

Kosten voor het onderzoek

Deelname aan het bevolkingsonderzoek is gratis; het wordt betaald uit de Rijksbegroting. U hoeft dus niet te betalen voor uw bezoek aan de huisarts en het laten maken van het uitstrijkje. Ook de uitslag van het onderzoek is gratis. Een eventueel herhalingsuitstrijkje na zes weken, omdat het eerste uitstrijkje slecht te beoordelen is, valt ook onder het bevolkingsonderzoek en kost u niets.

Een uitstrijkje bij de gynaecoloog is niet altijd gratis. Vraag van te voren aan de gynaecoloog of het uitstrijkje gratis is. De vergoeding van overige herhalingsuitstrijkjes en eventuele vervolgonderzoeken en behandelingen is afhankelijk van uw ziektekostenverzekering. Ditzelfde geldt voor uitstrijkjes die niet op uitnodiging gemaakt worden, maar bijvoorbeeld op medische indicatie of op eigen verzoek.

Bloeddruk vergelijken

Om de enkel-arm-index (EAI) te bepalen, wordt de bloeddruk van de enkels en de bovenarmen gemeten. De verhouding tussen de bovendruk in de onderbenen en de armen is de enkel-arm-index. Normaal is de bloeddruk in de slagader in de enkel vrijwel gelijk aan die in de arm. Bij een vernauwing in het been is de bloeddruk in de enkel lager dan die in de arm.

Enkelarm index

Enkel-arm index

Om de enkel-arm-index (EAI) te bepalen, wordt de bloeddruk van de enkels en de bovenarmen gemeten. De verhouding tussen de bovendruk in de onderbenen en de armen is de enkel-arm-index. Normaal is de bloeddruk in de slagader in de enkel vrijwel gelijk aan die in de arm. Bij een vernauwing in het been is de bloeddruk in de enkel lager dan die in de arm.

Bepalen enkel-arm-index

De enkel-arm-index wordt gemeten in rust. Daarom is het belangrijk om 10 minuten voor het onderzoek aanwezig te zijn. Bij de start van het onderzoek vraagt de arts de patiënt 5 minuten plat te liggen.

De patiënt krijgt de manchetten van de bloeddrukmeter om de enkels en de armen. De assistente brengt gel aan voor het contact met de transducer van een Dopplerapparaat. Een Dopplerapparaat gebruikt ultrageluidsgolven. Dit geluid kunnen mensen niet horen. Met de transducer zoekt de assistente een slagader in de voet. Zij hoort de hartslag via het dopplerapparaat.

De manchet rond de enkels wordt opgepompt, totdat de assistente de hartslag niet meer hoort. Als de manchet leegloopt, hoort je de hartslag weer. De bloeddruk van dat moment is de bovendruk. Vervolgens bepaalt de assistente de bloeddruk van de bovenarmen. Samen worden deze metingen in een protocol gezet waarin de uitslag van het onderzoek berekend wordt. U krrijgt de uitslag in een vervolgconsult bij de huisarts.

Slaaphorloge

Goed uitgerust en uitgeslapen aan je dag beginnen; dat willen we graag allemaal. Helaas kampen veel mensen met slaapproblemen, zoals slaapapneu. De eerste stap in de diagnose is slaaponderzoek. En dat doe je het liefst en het meest ontspannen in je eigen bed, in je eigen tijd en met zo min mogelijk meetapparatuur aan je lichaam

Website Ksyos